Tieto

”…heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” (Kol. 2:2-3)

Ortodoksinen hengellisyys on tietoa, joka saavutetaan pikemminkin kärsimyksen kuin opiskelun kautta. – Äiti Gavrilia (Gabriela), kr. Nunna

Katso, ettet luule hengellisen tiedon olevan vastaanotettavissa sielullisen tiedon kautta. – Pyhä Iisak Syyrialainen

Sinun Syntymästäsi, Kristus meidän Jumalamme, koitti maailmalle tiedon valkeus. – Kristuksen Syntymäjuhlan tropari

Hengellinen tieto on yksinkertaista, eikä se säteile sielullisten ajatusten kautta. Mieli ei kykene aistimaan hengellisiä asioita ennen kuin se on päässyt vapaaksi ajatusten paljoudesta ja tullut yhteen puhtauden yksinkertaisuuteen. – Pyhä Iisak Syyrialainen

Ihmisen hengen suuntautuminen sisään päin ja sitten Jumalaan on toinen tie olemassaolon tuntemiseen. Siinä tapahtuu ensimmäiseen tapaukseen nähden päinvastainen asia: mieli loittonee maailman ilmiöiden loputtomasta moninaisuudesta ja pirstoutuneisuudesta ja kääntyy Jumalan puoleen kaikin voimin. Kun mieli pysyy Jumalassa, se näkee sekä itsensä että koko maailman. – Arkkimandriitta Sofroni Saharov, kirjassa ”Pyhittäjä Siluan Athosvuorelainen”

Hengellinen valaistus odottaa niitä, jotka ovat edistyneet pyhissä kilvoituksissa ja saavuttaneet himottomuuden ensimmäisen asteen. – – Hän oppii tuntemaan jumalalliset ja inhimilliset asiat, ja taivasten valtakunnan salaisuudet avautuvat hänelle. – Pyhittäjä Niketas Stithatolainen, Filokalia III.

”Meidän maailmassamme”, sanoi Eustace, ”tähti on suunnaton, liekehtivä kaasupallo.”
”Teidänkään maailmassanne, poikani, tähti ei ole sellainen. Se vain koostuu siitä…”
– C. S. Lewis, Kaspianin matka maailman ääriin

Sen [sielun] sisintä varjostaa näet itserakkauden verho, niin ettei se voi nähdä maailmankaikkeuden perustuksia, ts. luotujen sisäistä olemusta. – Elia Presbyteeri, Filokalia III

Kuka alati katselee minua kaikkien taivaan tähtien ja kaikkien maanpäällisten luontokappaleiden kautta? – Pyhä Nikolaj, Žičan ja Ohridin piispa, Rukoukset järvellä

Ihmetyksestä ja ilosta täyttyvät ne, jotka ovat puhdistuneet ja joiden mieli tunkeutuu näkyväisten pinnan alle. – Elia Presbyteeri, Filokalia III

Joka pystyy selvästi paljastamaan luoduista Jumalan Sanan, Jumalan Isän personoituneen Viisauden, ”puhuu viisautta ja hänen sydämensä ajatus on ymmärrystä”, niin kuin psalmissa sanotaan. – Pyhä Gregorios Siinailainen, Filokalia III

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. (Kol. 2:8)

—————————————————————————

Katso myös otteita teemasta Totuus:

https://www.kosmas.fi/luentoja-ja-artikkeleita/kirkon-opetuksesta/kirkon-uskosta/totuus-otteita/

—————————————————–

Tagged ,