Totuus – otteita

TOTUUS

 

Olin toivonut, että todellisuuden ydin olisi sellainen, jota parhaiten voisi kuvata paikaksi; sen sijaan sain kokea, että se oli Henkilö.

C. S. Lewis
Ilon yllättämä

 

Minä olen se, joka on.
2.Moos. 3:14, LXX

 

Minä olen tie ja totuus ja elämä.
Joh. 14:6

 

Hän on Persoona, ja siksi ilman aloitetta Hänen taholtaan Häntä ei voi tuntea.
Dumitru Staniloae
Orthodox Spirituality

 

Kuinka uskonnollinen etsijä voi välttää ansat ja eksytykset? Siihen on vain yksi vastaus: uskonnollisen etsinnän tavoitteena eivät saa olla hengelliset kokemukset, jotka voivat eksyttää, vaan totuus. Jokainen uskontoa vakavissaan opiskeleva joutuu kohtaamaan tämän kysymyksen. Se on sananmukaisesti elämän ja kuoleman kysymys.
Pappismunkki Seraphim Rose
Jumalan ilmoitus ihmissydämelle

 

Tieteellisestä ja filosofisesta tiedosta voidaan laatia määritelmiä, mutta persoona on kaikkien määrittelyjen ulottumattomissa. Sen vuoksi persoonaa on mahdotonta tuntea ulkoapäin, ellei hän itse ilmoita itseään. Koska Jumala on salattu Jumala, ihmiselläkin on salattuja syvyyksiä.
Arkkimandriitta Sofroni Saharov
Hänen elämänsä on minun elämäni

 

Pilatus oli oikeassa: kysymykseen ”Mikä on totuus?”, ei ole vastausta, jos tarkoitetaan viimeistä totuutta, joka on koko maailman olemassaolon perusta. – –
Tiede ja filosofia asettavat ratkaistavakseen kysymyksen: ”Mikä on totuus?” Sen sijaan aito kristillinen uskonnollinen tietoisuus on aina etsinyt totuutta kysymällä ”Kuka on totuus?”
Arkkimandriitta Sofroni Saharov

 

Pyhittäjä Siluan AthosvuorelainenTieteen ja filosofian edustajat pitävät kristittyjä usein vailla perustaa olevina haaveilijoina, mutta ajattelevat itse seisovansa vankalla perustalla, ja siksi he nimittävät itseään positivisteiksi. On outoa, että he eivät ymmärrä mikä-kysymyksen negatiivisuutta. He eivät ymmärrä, että aito, ehdoton totuus voi olla vain persoona, ”kuka”, eikä ”mikä”, sillä totuus ei ole abstrakti muoto tai idea, vaan elämä itse.
Arkkimandriitta Sofroni Saharov
Pyhittäjä Siluan Athosvuorelainen

 

Ne ovat uskon sijasta valinneet oveluuden. Niiden vankila on vain niiden omassa mielessä, mutta silti ne ovat siinä vankilassa ja niin kovasti pelkäävät petkutetuksi tulemista, ettei niitä sieltä saa ulos.
C. S. Lewis

 

Miksi totuus paljastetaan, kuten näyttää, joillekin ihmisille mutta ei joillekin toisille? Onko olemassa jokin erityinen elin Jumalan ilmoituksen vastaanottamiseksi? Sellainen elin on todella eräässä mielessä olemassa, vaikka me olemme yleensä sulkeneet sen emmekä anna sen toimia. Tätä elintä, jonka kautta Jumalan ilmoitus annetaan, kutsutaan rakastavaksi sydämeksi.
Pappismunkki Seraphim Rose
Jumalan ilmoitus ihmissydämelle

 

Mikä voisikaan itse asiassa olla abstraktimpaa ja negatiivisempaa kuin totuus, joka vastaisi kysymykseen mikä? Tuo suuri paradoksi näkyy ihmiskunnan koko historiassa Aadamin syntiinlankeemuksesta lähtien. Järkensä lumoamana ihmiskunta elää ikään kuin huumeessa. Positivistinen tiede ja filosofia eivät ole ainoita aloja, jotka etsivät Pilatuksen tavoin vastausta kysmykseen: ”Mikä on totuus?”, vaan jopa ihmiskunnan uskonnollisessa elämässä näkyy aina sama suuri petos. Ihmiset erehtyvät jatkuvasti etsimään totuutta mikä-kysymyksen kautta.
Arkkimandriitta Sofroni Saharov
Pyhittäjä Siluan Athosvuorelainen

 

Ensinnäkin hän lopetti lyhyeen sen, mitä olen nimittänyt ”kronologiseksi snobismikseni”: oman aikamme älyllisen ilmapiirin kritiikittömän hyväksymisen ja sen oletuksen, että kaikki, mikä on vanhanaikaista, on siitä syystä myös arvotonta… oma aikammekin on vain yksi ”vaihe”, jolla, kuten kaikilla vaiheilla, on omat tyypilliset illuusionsa. Ne väijyvät varmimmin juuri niissä laajalle levinneissä olettamuksissa, jotka ovat niin juurtuneita aikaansa, ettei kukaan uskalla tehdä niitä kyseenalaisiksi eikä tunne tarpeelliseksi puolustaa niitä.
C. S. Lewis

 

Ei kukaan joka pitää itseään viisaana opillisen sivistyksen perusteella, pääse koskaan näkemään ja katselemaan Jumalan salaisuuksia: hänen täytyy ensin nöyrtyä ja tulla houkaksi – luopua paitsi omahyväisyydestään myös hankkimastaan maallisesta tiedosta. Joka nöyrtyy ja seuraa empimättä täysin luottavaisena Jumalan viisaita, antautuen heidän ohjaukseensa, astuu elävän Jumalan kaupunkiin yhdessä heidän kanssaan. Pyhä Henki ohjaa ja valaisee häntä, ja hän näkee ja oppii asioita, joita ei kukaan muu pysty milloinkaan näkemään eikä oppimaan. Näin hänestä tulee ”Jumalan opettama” (vrt. Joh. 6:45).
Pyhä Simeon Uusteologi
Filokalia 3

 

Persoona ei määrity vastakohdan kautta. Persoonan tuntomerkki on rakkaus. Rakkaus on ihmisessä olemisen syvällisin sisältö, hänen olemuksensa jaloin ilmaus. Tässä rakkaudessa näkyy yhtäläisyys Jumalaan, joka on rakkaus. Persoona on itsessään korkein todellisuus, joka ylittää kaikki muut kosmiset arvot. Ihminen, joka on löytänyt vapauden, katselee hengen silmin riemuiten jumalallista maailmaa.
Arkkimandriitta Sofroni Saharov
Hänen elämänsä on minun elämäni

 

Jos Totuus olisi jotakin muuta kuin Jumalihminen Kristus, se olisi pieni, riittämätön, katoavainen, kuoleva. Sellainen se olisi, jos se olisi käsite, idea, teoria, malli, mieli, tiede, filosofia, kulttuuri, ihminen, ihmiskunta, maailma tai kaikki maailmat, jokin tai joku muu, tai kaikki ne yhdessä.
Pyhä Justin Popovits