Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö

Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö

 

 

Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestö on Suomen ortodoksisen kirkon siunauksella toimiva rekisteröity yhdistys. Se on perustettu vuonna 2001. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu. Veljestö on avoin kaikille Ortodoksisen kirkon jäsenille riippumatta asuinpaikasta, iästä, sukupuolesta ja koulutuksesta. Se pyrkii tukemaan jäseniään ortodoksisen perinteen mukaisessa elämässä ja julkaisee ortodoksista kirjallisuutta.

 

Säännöt ja toimintaperiaatteet
Yhdistyksen toiminta ja tavoitteet on määritelty kahdessa asiakirjassa: yhdistyksen säännöissä ja toimintaperiaatteissa. Edellinen on virallinen yhdistysrekisterin vahvistama asiakirja, jossa säädetään yleisistä yhdistyksiä koskevista lakisääteisistä asioista. Jälkimmäinen puolestaan on Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispan hyväksymä ja käsittelee lähinnä yhdistyksen toiminnan luonnetta.

 

Miten yhdistykseen liitytään?
Yhdistykseen liitytään vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan yhdistyksen hallitukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä, että hakija on tutustunut yhdistyksen sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ja on valmis noudattamaan niitä. Lopullinen kirjautuminen yhdistyksen jäseneksi tapahtuu, kun hakija hallitukselta saadun hyväksytyn päätöksen jälkeen maksaa yhdistyksen jäsenmaksun kulumassa olevalle vuodelle.

 

Säännöt
Kosmas Veljestö – Säännöt.pdf

Toimintaperiaatteet
Kosmas Veljestö – Toimintaperiaatteet.pdf