Kirkon teologiasta

 

Rajauksia. Ortodoksisen eksegetiikan tutkimusfilosofiaa
Ortodoksisen teologian laitoksen julkaisuja 25
TT Hannu Pöyhönen

Vanha testamentti ja sen kaanon
Erga 1999, Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja
TT Hannu Pöyhönen
Kirkon teologiasta – VTjaKaanonTav.pdf

Pelastus Egyptin erämaaisien opetuksessa
Erga 2000, Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian vuosikirja
TT Hannu Pöyhönen

Kristillisen etiikan ontologinen luonne
Oinon neon 1/1997
Georgios I. Mantzarides

Isä John Romanides ja ortodoksisen eksegetiikan avaimet
Oinon Neon 2001
TM Markus Paavola

Professori John Romanides ja Pyhien isien kokemuksellinen teologia
Isä Jarmo Hakkarainen, 2017

Ortodoksinen piispa on kutsuttu elämään kirkossa Kristuksen ikonina
Isä Jarmo Hakkarainen, 2017

Ortodoksinen askeesi on hengellistä psykiatriaa
Isä Jarmo Hakkarainen, 2017