Luentoja ja Artikkeleita

Luentoja ja Artikkeleita

Olemme koonneet internetsivuillemme alustuksia ja artikkeleja, joihin saattaa kohdistua laajempaa mielenkiintoa ja joiden aihepiireistä monissa tapauksissa löytyy niukasti suomenkielistä materiaalia. Ne esittelevät Kirkkomme vuosisataista opetusta tai niissä kerrotaan oman aikamme pyhistä ja ohjaajavanhuksista. Luentojen ja artikkelien näkemyksiä ei tule pitää Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön virallisina kannanottoina kyseisiin asioihin.