Jumala on meidän kanssamme

Jumala on meidän kanssamme ihmiseksitulemisensa kautta, sillä Hänessä Jumalallinen Luonto ja inhimillinen luonto eivät pelkästään yhdisty, vaan Jumalihmisen yhdessä persoonassa ne yhdistyvät erottamattomasti, mutta kuitenkin sekoittumattomasti. Siksi Hän ei häpeä, kuten apostoli sanoo, kutsua meitä veljiksi (Hebr. 2:11).

Jumala on meidän kanssamme lunastuksen kautta, sillä ilman Jeesusta meidän Aadamilta perimämme synti oli meidän kanssamme, ja me itse teimme sitä lakkaamatta. Ja kuka tahansa tekee syntiä, on synnin orja (Joh. 8:34). Paholainen oli meidän kanssamme, sillä hän, joka tekee syntiä, on paholaisesta (1. Joh. 3:8). Mutta Jeesus tultuaan maan päälle täytti elämässään Jumalan lain, jonka me olimme rikkoneet. Kärsimyksellään Hän sovitti synnin, jonka me olimme tehneet. Kuolemallaan Hän voitti kuoleman, johon meidät on tuomittu syntimme tähden. Laskeutumisellaan tuonelaan Hän vapautti meidät paholaisen pimeästä vallasta. Ylösnousemisellaan Hän palautti meidät jumalalliseen elämään, josta olimme synnin kautta vieraantuneet.

Jumala on meidän kanssamme läpi koko elämämme ja kaikissa teoissamme, jos me kokonaan antaudumme Hänelle. Silloin emme me, vaan Kristus elää meissä, ja Jumala vaikuttaa meissä tahtomisemme ja tekemisemme, jotta se, mikä Hänelle on otollista, toteutuisi.

Jumala on meidän kanssamme läpi meidän elämämme sen kaikissa olosuhteissa – jos me vain haluamme sitä – että kärsiessämme me kärsisimme Kristuksen kanssa, että kirkastuisimme myös Hänen kanssaan ja että kuollessamme kuolisimme Herralle (Room. 14:8).

Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumala on meidän kanssamme aina ja kaikessa. Älkäämme vain itse lakatko olemasta aina Hänen kanssaan, vaan muistamalla Häntä, rukoilemalla Häntä, uskolla ja rakkaudella ja harjoittamalla aina sitä, mikä on Hänelle otollista ja vetää meidät Hänen puoleensa, olkaamme aina Hänen kanssaan. Amen.

Pyhä Filaret (1782-1867), Moskovan metropoliitta

———————————————————————–

 

Saarnasta ”Jesajan ennustuksesta ja nimet Immanuel ja Jeesus”.
Otsikko toimituksen.

Englanninkielestä kääntänyt FK Rauno Kuokkanen. Lähde: Orthodox America, Vol. XIX, No 2 (166), alunperin teoksesta ”Select Sermons by the late Metropolitan of Moscow Philaret”, Joseph Masters, London, 1873.

Kuva Panagian (Athos-Säätiö) pyhän Basileioksen kappelin seinämaalauksesta.

——————————–

Tagged ,