Kirkkoisät Jumalan ihmiseksitulemisesta

Mikä olisi Jumalalle alentavampaa kuin orjan muoto? Mikä olisi kaikkien Kuninkaalle alentavampaa kuin joutua läheisesti tekemisiin meidän heikon luontomme kanssa? Kuninkaiden Kuningas ja herrojen Herra ottaa orjan muodon: kaikkien Tuomari saa maksaa veroa vallanpitäjille; luomakunnan Valtias – – ei löydä sijaa majatalossa, vaan hänet lasketaan sanattomien (eläinten) seimeen; puhdas ja viaton ei käänny inhoten pois ihmisluonnon saastasta, vaan käy lävitse kaikki meidän viheliäisyytemme asteet ja kärsii lopulta kuolemankin. Katsokaa, miten suuresti hän on itsensä alentanut: Elämä maistaa kuolemaa; Tuomari viedään tuomittavaksi; kaiken elämän Valtias annetaan tuomarin käsiin; kaikkien maanpäällisten voimien Kuningas annetaan pyövelien käsiin.

Pyhä Gregorios Nyssalainen
———————————–

Me siis tunnustamme, että meidän Herramme Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen Poika, on täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen, (jolla on) järjellinen sielu ja ruumis; että hän on syntynyt jumaluudessa Isästä ennen kaikkia aikoja ja äskettäin ihmisenä Neitseestä Mariasta meidän ja meidän pelastuksemme tähden; että hän on yhtä olentoa Isän kanssa jumaluudessa ja yhtä olentoa meidän kanssamme ihmisyydessä, sillä hänessä yhtyvät kaksi luontoa. Siksi me tunnustamme yhden Kristuksen, yhden Pojan, yhden Herran. Tämän jakamattoman yhteyden perusteella me tunnustamme kaikkein pyhimmän Neitseen Marian Jumalansynnyttäjäksi, sillä Jumala Sana tuli lihaksi ja tuli ihmiseksi ja hedelmöityksessä yhdisti itseensä temppelin, jonka hän sai äidiltään – – Jumala Sana astui alas taivaista maan päälle, otti orjan muodon ja tyhjensi itsensä ja häntä kutsutaan ihmisen Pojaksi, vaikka hän pysyykin sinä, mikä hän oli, eli Jumalana.

Pyhä Kyrillos Aleksandrialainen
———————————————–

Pyhiä isiä seuraten me opetamme kaikkia yksimielisesti tunnustamaan yhden Pojan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, jumaluudessa täydellisen, ihmisyydessä täydellisen, todellisen Jumalan, todellisen ihmisen, jolla oli järki, sielu ja ruumis, joka oli yhtä olentoa meidän kanssamme ihmisyydessä, kaikessa meidän kaltaisemme, syntiä lukuun ottamatta, joka on jumaluudessa syntynyt ennen aikojen alkua Isästä ja ihmiseksi viimeisinä päivinä meidän ja meidän pelastuksemme tähden Neitseestä Mariasta, Jumalansynnyttäjästä; yhden ja ainoan Kristuksen, Pojan, ainosyntyisen Herran, kahdessa sekoittumattomassa luonnossa, muuttumatta, jakautumatta, erkanematta tunnettavan, niin ettei kahden luonnon erilaisuus mitenkään rikkoudu yhdistyessään, vaan kummankin luonnon ominaisuudet säilyvät ja yhdistyvät yhdeksi persoonaksi, yhdeksi hypostaasiksi, ei kahdeksi erilliseksi tai jakautuneeksi persoonaksi, vaan yhdeksi ja samaksi ainosyntyiseksi Pojaksi, Jumalan Sanaksi, Herraksi Jeesukseksi Kristukseksi.

Khalkedonin kirkolliskokouksen uskontunnustus
———————————————————-

Me vahvistamme, että meidän yhdessä Herrassamme ja Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa on kaikkea kaksi, toisin sanoen että hänessä on kaksi luontoa – – Me tunnustamme myös, että kummallakin hänen luonnollaan on luonnolliset ominaisuutensa: jumalallisella luonnolla on kaikki jumalalisen luonnon ominaisuudet ja inhimillisellä luonnolla on kaikki inhimillisen luonnon ominaisuudet, paitsi syntiä – – Kun me tunnustamme, että meidän yhdellä Herrallamme ja Vapahtajallamme on kaksi luontoa, kaksi luonnollista tahtoa ja kaksi luonnollista toimintoa, me emme opeta, että ne olisivat toisilleen vastakkaiset tai vihamieliset – – me emme opeta, että ne olisivat erilliset ikään kuin kaksi persoonaa tai hypostaasia.

Pyhä Agathon, Rooman piispa
————————————

Suomennetut otteet ovat Valamon luostarin julkaisemasta, silloisen pappismunkki Ilarion Alfejevin kirjoittamasta teoksesta ”Uskon mysteeri”.

Kuva on yksityiskohta pyhän Basileioksen kappelista, joka sijaitsee Athos-Säätiön Panagiassa.

—————————————————————-

Tagged ,