Virkistystä isä Epifaniokselta

Kaikki suunnitelmat, jotka tein, kaikki epäonnistuivat. Sen vuoksi annan Jumalan tehdä elämäni suunnitelman.

*

Olen säilyttänyt itselläni yhden oikeuden: sen, ettei minulla ole yhtään oikeuksia.

*

Ehtoollinen on lääke, ei palkkio.

*

Miksi Kirkon piirissä tapahtuu säädyttömyyksiä ja vääryyksiä, ja miksemme voi löytää täydellisyyttä edes niistä ihmisistä, jotka erityisesti ovat omistautuneet Jumalalle? – Sen vuoksi, ettemme nojautuisi ihmisiin ja asioihin, jotka koskevat maailmaa, ja jotta kääntäisimme ajatuksemme alituisesti kohti Jumalaa ja taivasta, joka on meidän pysyvä kotimaamme.

*

Kuuliaisuudella on arvoa silloin, kun se toteutuu jossakin järjettömältä näyttävässä asiassa. Pelkkien loogisilta tuntuvien asioiden toteuttamisella ei tätä arvoa ole – sitä ei kutsuta kuuliaisuudeksi vaan yksimielisyydeksi, ja silloin olisi järjen vastaista olla olematta kuuliainen.

*

Vanhempien on rakastettava lapsiaan lapsinaan – ei epäjumalinaan. Tämä tarkoittaa, että heidän tulisi rakastaa lasta sellaisena kuin hän on, eikä sellaisena kuin he toivovat hänen olevan – so. oman itsensä kaltaisena.

*

Ei ole olemassa paljon, ei vähän, ei pieniä eikä suuria ongelmia. Ainoa ongelma on Kristuksen poissaolo meidän elämästämme.

*

Kaikki elämämme tapahtumat meidän tulee nähdä iankaikkisuuden prisman läpi. Silloin me voimme huomata niiden todelliset mittasuhteet.

*

Kristinuskolla on arvoa, kun se aiheuttaa meille kustannuksia.

*

En pelkää nöyrämielisen ihmisen puolesta. Jopa silloin, kun hän tekisi pahimpia ja saastaisimpia synnintekoja, Jumala lopulta armahtaa häntä. Nöyryys ei milloinkaan häviä.

*

Lankeemukset ovat materiaalia nöyryydelle.

*

Meidän on jatkuvasti taisteltava syntiä vastaan. Parempi nöyryys yhdistettynä suureen syntimäärään kuin vähän syntejä yhdessä ylpeyden kanssa.

*

isä Epifanios Theodoropoulos

——————————————

Julkaistu alunperin lehdessä Oinon Neon 2 / 97

Kuva: yksityiskohta Lammin Panagian pyhän Basileioksen kappelista, maalari Päivi Kristiina Loikala.

———————————————————————

 

Tagged