”Hän taivutti taivaat ja astui alas”

Athoslaisen Pyhittäjä Gregorioksen luostarin johtajan arkkimandriitta Georgios Kapsaniksen (k. 2014) sana jouluksi:

Näinä päivinä ortodoksista kristillistä maailmaa kutsutaan juhlimaan ihmisten ja maailman kärsimys­ten kurjuudesta ja paholaisen vallasta pelastumisen ja vapahduksen todella suurta tapahtumaa tai pa­remminkin elämään se. Sitä kutsutaan ottamaan vastaan Jumalan armotaloudesta tapahtunut Sanan ih­miseksi tulemisen salaisuus ja täyttymään jumalallisesta armosta ja siunauksesta.

Pyhät isät kutsuvat meitä avaamaan sydämen silmät ja tutkimaan tätä suurta salaisuutta, joka sananmu­kaisesti muutti maailman. Mikä on Herran ihmiseksitulon päämäärä? Isien koko opetus Herran ihmi­seksitulosta sisältyy Athanasios Suuren lausahdukseen: ”Sana tuli lihaksi tehdäkseen ihmisen kykene­väksi vastaanottamaan jumaluuden.”

Kristus ei tullut maailmaan tuodakseen meille vain jonkin uuden opetuksen, vaan välittääkseen meille jumalallisen elämän, Jumalan elämän. Hän tuli tehdäkseen meidät osallisiksi Jumalallisesta Elämästä armon kautta.

Jumala tulee ihmiseksi, jotta ihminen tulisi jumalaksi armosta. Se on tämän suuren ja merkittävän juh­lan keskeinen ja olennainen sisältö. Ennen Herran Jeesuksen syntymää ihmiset elivät epäuskon ja epä­jumalanpalvonnan pimeydessä muutamia loistavia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Ihmisten etääntymisellä Luojastaan oli ikävät seuraukset heidän elämäänsä. Jumala ei kuitenkaan hy­lännyt luotuaan. Soveliaaseen aikaan Hän lähettää maailmaan ainosyntyisen Poikansa pelastamaan maailman ja ihmisen.

”Jumala ilmestyi maan päälle ja vaelsi ihmisten keskuudessa” (Baaruk 3:38). Näkymätön tulee nähtä­väksi, lähestymätön lähestyttäväksi, Jumala astuu ihmisten pariin. Suuri ja ihmeteltävä salaisuus!

Hän tuli maailmaan, ei sellaisena kuin olisi voinut tulla, vaan sellaisena kuin me kykenimme Hänet nä­kemään ja ymmärtämään. Sen tähden Hän tuli ihmiseksi lihassa, jotta voisi paremmin olla yhteydessä meidän kanssamme.

Pyhä Johannes Krysostomos lausuu kuvaavasti: ”Mistä syystä tuo hämmästyttävä ja ihmeteltävä asia tapahtui? Se tapahtui Hänen hyvyytensä vuoksi. Ja niin kuin kuningas riisuu kuninkaallisen viittansa ja käy taisteluun tavallisena sotilaana, ettei vihollinen tunnistaisi häntä, niin Kristuskin tuli ihmishahmos­sa, jotta Häntä ei tunnistettaisi eikä vihollinen kävisi taisteluun Häntä vastaan, mutta myös ollakseen pelästyttämättä ihmisiä, sillä Hän tuli pelastamaan ja lunastamaan heidät.”

Lopultakin Herran ihmiseksituloon on vain yksi olennainen selitys: Jumalan rakkaus.

Apostoli Paavali pukee tämän selityksen hyvin selkeään asuun: ”Sen paljon rakkauden tähden, jolla Hän meitä rakasti”, ”Hän taivutti taivaat ja astui alas”.

Apostoli Paavalin kanssa jokainen uskova näkee Herran syntymän historiallisen ja maailmalle pelasta­vaisen tapahtuman takana Jumalan suuren rakkauden ihmistä ja maailmaa kohtaan. Se on rakkautta, joka ylsi Ristille asti. Me odotamme Kristuksen syntymän suurta juhlaa. Ja Jumalan Poika odottaa mei­dän vastaavan siihen omalla rakkaudellamme.

Hän rakasti meitä, rakastakaamme mekin Häntä. Avatkaamme Hänelle sydämemme ja elämämme. Liittykäämme Hänen kanssaan yhteen. Se on varmasti Herran Jeesuksen suurin lahja.

Olkoon tämänvuotinen Kristuksen syntymäjuhla meille uuden, Jumalan Armon ja Siunauksen täyteis­en elämän alku!

——————————————-

Käännös kreikasta: Athos-Säätiö, Hannu Pöyhönen

Otsikko toimituksen.

Kuva: yksityiskohta Athos-Säätiön Panagian pyhän Basileioksen kappelin seinämaalauksesta.

————————————————————-

Tagged ,