Rukouksesta otteita, osa 1

Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. (Luuk. 22:44)

Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. (Luuk. 11:9)

Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. (Luuk. 21:36)

Älkää missään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi (Fil. 4:6).

 

Entisaikaan kristityt ennen jokaista askarettaan tekivät ristinmerkin ja vakavissa asioissa rukoilivat paljon. Meidän aikanamme, valitettavasti, useimmat meistä ovat vakavissa asioissakin lakanneet rukoilemasta ja vieläpä ajattelemasta, niin että muutkin joutuvat maksamaan toilauksistamme.

Vanhus Paisios Athosvuorelainen
– Pyhän Vuoren isiä ja elämää

 

Rukouksella on suuri voima, erittäin suuri, erityisesti monien veljien rukoillessa yhdessä. Näin rukouksessa kaikki yhdistyvät ja me koemme lähimmäisemme ikään kuin itsenämme… Ottakaamme esimerkiksi apostoli Pietarin pääsy vankilasta. Raamatussa sanotaan, että ”seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä” (Ap.t.12:5). Tämä rukous vapautti Pietarin vankeuden kahleista.

Vanhus Porfyrios Kausokalivialainen
– Rakkauden haavoittama

 

Öinen rauhaisa rukous auttaa paljon levollisuudellaan ja on myös hengellisen edistyksemme kannalta tehokkaampi kuin päivällä kannettu rukous. Vastaavalla tavalla öinen lempeä tihkusadekin auttaa paljon kasveja kasvamaan.

Vanhus Paisios Athosvuorelainen
– Pyhän Vuoren isiä ja elämää

 

”Pyytäkää, niin teille annetaan”, sanoo Raamattu. Jos emme pyydä Jumalalta apua, lyömme päämme seinään. Mutta jos pyydämme Jumalalta apua, Kristus sitoo meidät narunpätkällä armoonsa ja pitää meistä kiinni.

Vanhus Paisios Athosvuorelainen
– Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen opetuksia

 

Pyhä Makarios Egyptiläinen sanoo homilioissaan: ”Ihminen, tiedän, että et osaa rukoilla, mutta annan sinulle neuvon: rukoile niin kuin voit, mutta rukoile usein. Sillä kun ihminen rukoilee usein, hän alkaa oppia todellista rukousta.”

Arkkimandriitta Cleopa Ilie
– Arkkimandriitta Ioanichie Balan: Isä Cleopan elämä

 

– Isä, miksi meidän pitää pyytää Jumalaa auttamaan meitä? Hänhän tietää meidän tarpeemme.

– Koska on olemassa vapaus. Ja etenkin silloin kun säälimme lähimmäistämme ja pyydämme hänelle Jumalan apua, Jumala liikuttuu kovasti, koska silloin Hän voi puuttua asioihin tekemättä väkivaltaa ihmisen vapaalle tahdolle. Jumala on aina valmis auttamaan kärsiviä. Mutta jotta Jumala voisi auttaa heitä, jonkun täytyy pyytää sitä Häneltä. Jollei kukaan sitä Häneltä pyydä, paholainen protestoi ja sanoo: ”Miksi autat häntä ja rikot ihmisen itsemääräämisoikeutta? Koska hän on syntinen, hän kuuluu minulle.” Tästä näkyy myös Jumalan suuri hengellinen reiluus, koska Hän ei anna paholaisellekaan aihetta protestoida. Siksi Hän tahtoo, että pyydämme Häntä, ennen kuin Hän puuttuu asioihin – Jumala tahtoo puuttua niihin heti paikalla, jos se on meille hyväksi – ja auttaa luotujaan heidän tarpeittensa mukaan.

Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen opetuksia

 

Älä kuitenkaan odota Jumalan ensin antavan sinulle, vaan anna sinä itsesi kokonaan Jumalalle. Sillä jos pyydät Jumalalta jatkuvasti etkä luovuta itseäsi luottavaisesti Jumalan haltuun, se osoittaa, että sinulla on oma talo ja olet vieraantunut ikuisista taivaallisista asuinsijoista…

Luottamus Jumalaan on jatkuvaa salaista rukousta, joka tuo hiljaisesti Jumalan voimat sinne, missä niitä tarvitaan – ja juuri oikealla hetkellä. Silloin hänen rakastavat, uhrivalmiit lapsensa ylistävät Häntä jatkuvasti suuren kiitollisuuden vallassa.

Vanhus Paisios Athosvuorelainen
– Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen opetuksia

 

Siinä määrin kuin ihminen rukoilee, sanoo pyhä Nikodemos Athosvuorelainen, hän on kuin kirkko kirkossa. Mieli on pappi, sydän on alttari, ja tällä alttarilla kannettava uhri on vapaa valinta ja tahto – sillä vapaasta tahdostani minä rukoilen Jumalaa – ja hyväntuoksuinen suitsutus, joka kohoaa sydämen alttarilta, on rukous. Nouskoon minun rukoukseni niin kuin suitsutussavu Sinun kasvojesi eteen minun sydämeni alttarilta.

Arkkimandriitta Cleopa Ilie
– Arkkimandriitta Ioanichie Balan: Isä Cleopan elämä

 

Luottamus Jumalaan on suuria asia! Ihmiset asettavat itselleen päämääriä ja yrittävät saavuttaa ne kuulostelematta ollenkaan, mikä on Jumalan tahto ja mukautumatta siihen. Meidän tulee jättäytyä luottavaisesti Jumalan käsiin Hänen ohjattavikseen ja itse tehdä velvollisuutemme. Jollei ihminen antaudu Jumalan haltuun jättämällä itsensä kokonaan Hänen käsiinsä, hän on jatkuvasti ahdistunut.

Vanhus Paisios Athosvuorelainen
– Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen opetuksia

 

Kristitty! Peittäköön pimeys maan! Verhotkoon synkeys kansat! Nouse ylös pelon ja hämmingin vallasta! Iloitse uskoen ja toivoen! Kulkekoon valkeutesi läpi pimeyden. Kulje loppuun asti se tie, jonka päätepisteessä revennyt esirippu paljastaa sinulle mysteerit.

Pyhä Filaret, Moskovan metropoliiitta

——————————————————————

Tagged