Elävöittäköön Kristus Euroopan nuorison

Sinä kirjoitat, kuinka rakastat lapsia heidän kauniin kiitollisuutensa vuoksi, joka on aikuisten piireissä laimeaa. Mainitset esimerkkitapauksia. Minäkin kerron nyt yhden. Petrogradin metropoliitta Isidorilla oli tapana kertoa siitä, kuinka hän lapsena käveli paljasjaloin. Eräs Pietari-niminen mies liikuttui tämän nähdessään ja osti hänelle koivun tuohesta tehdyt virsut viidellä kopeekalla. Tämän pieni laupeudenteko painautui niin syvälle Isidorin mieleen, että hän muisteli hyväntekijäänsä Pietaria jumalanpalveluksissa vielä 50 vuotta myöhemmin.

Sinä kirjoitat myös, että sinun käy sääliksi lapsia juuri sen takia, että rakastat heitä. Vaikeat ajat ovat tulleet lapsille, heidän sieluilleen ja luonteelleen. Joka puolella on skandaaleja. Epävarmuudet ja ristiriitaisuudet iskeytyvät lapsiin kuin kylmät viimat kotona, koulussa, kadulla. Eivätkä lapset ainoastaan kuule kahden tunnin sisään kaksi täysin vastakkaista teoriaa elämästä, käytöksestä, perheestä ja isänmaasta, vaan heitä sekoittavat myös vastakkaiset esimerkit. Sen vuoksi sinä haluaisit, että olisi olemassa jonkinlainen erityinen koulutussysteemi, joka suojelisi heitä tältä nykyiseltä sairaudelta ja skandaalilta. Kuitenkin Hän sanoi: ”ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse Taivasten valtakuntaan.” Kristus siis osoittaa suuremman tarpeen: lapsia enemmän tulisi kouluttaa aikuisia. Hän osoittaa tavan, jolla aikuisia tulisi kouluttaa. Se on yksinkertainen: heidän tulee seurata lasten esimerkkiä. Mutta Hän sanoo myös, kuinka lapsia tulisi kouluttaa. Jälleen hyvin yksinkertaisesti: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä.” Salli siis lasten tulla Kristuksen luo, ja kaikki muu on Hänen työtään. Vanhemmilla on ainoastaan yksi tehtävä: heidän ei tule estää lapsia tulemasta Kristuksen tykö.

Joten salli lasten lähestyä Kristusta, ja aikuisten lapsia. Kristuksen, heidän parhaimman Ystävänsä, läsnäolossa lapset eivät vain opi vaan myös vahvistuvat. Kristus ei ainoastaan opeta, vaan Hän myös antaa armontäyteisen elämänvoiman, jotta lapset voivat toteuttaa sen, minkä oppivat. Kristus on ikuinen Nuoruus. Tuo ikuinen Nuoruus kutsuu lapsia, jotta se voi antaa heille voimaa, etteivät he tule vanhoiksi hengessä, vaan että he aina pysyvät nuorina, energisinä ja iloisina. Sanalla sanoen – Kristuksen lasten kouluttamisen viisaus on siinä, että lapset pysyvät aina lapsina, eivätkä muutu vanhoiksi. Tuota viisautta vastaan on skolastinen koulutuksen malli, joka kaikin voimin pyrkii tekemään lapsista vanhoja niin nopeasti kuin mahdollista – esittämään vanhat heille esimerkeiksi, täyttämään heidän mielensä vanhojen ihmisten ajatuksilla, vääntämään heidän sydämensä vanhojen skeptisyydellä ja pessimismillä. Sen sijaan että iäkkäistä tulisi lapsia, he tekevät lapsista vanhoja. Ja niin he eivät itse mene sisälle Kristuksen valtakuntaan, eivätkä salli lasten mennä sisälle. Tämän vuoksi kaikkialta Euroopasta kuuluu valitusta, että nuoriso on epätoivoinen.

Siunatkoon ja elävöittäköön Kristus Euroopan nuorison.

 

Pyhä Nikolaj Velimirovic, Kirje 232

———————————————————————–

Lähde: Missionary Letters of Saint Nikolai Velimirovich, Part 3.

Kuva: yksityiskohta Athos-Säätiön Panagian pyhän Basileioksen kappelin seinämaalauksista.

———————————————

Tagged , , ,