YK:n uskonnollinen taustajärjestö

24. lokakuuta vietettiin jälleen Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) päivää. Päivän tarkoituksena on jakaa tietoa YK:sta ja erityisesti sen humanitaarisesta toiminnasta maailmassa. Harva kuitenkaan tietää, että YK:n taustajärjestöissä toimii myös arveluttavia, esoteerisia liikkeitä, joiden ideologia on selvästi antikristillinen. Yksi tällainen järjestö on Lucis Trust. Englantilainen ortodoksipappi isä Spyridon on käsitellyt aihetta kirjassaan Ortodoxy and the kingdom of satan, ja perustan tämän esitykseni tuohon kirjaan, sekä sen pohjalta selvitettyihin asioihin.

 

Alice Bailey ja Paholaisen kirjapaino

Alice Bailey oli alun perin anglikaanisen kirkon jäsen, ja naimissa pastorin kanssa. Kuitenkin traumaattisten kokemustensa tähden hän erosi miehestään ja anglikaanisesta kristillisyydestä, ja päätyi esoteerisiin piireihin. Omien sanojensa mukaan hän oli ”raivoisa puhdasoppinen kristitty”, josta tuli ”tunnettu okkultistinen opettaja”. Muiden okkultistien tapaan hän ammensi ajatteluunsa paljon itämaiden oudoista uskomuksista. Näissä piireissä hän tapasi myös uuden miehensä, Foster Baileyn.

Vuonna 1922 Alice ja Foster Bailey perustivat Amerikassa kustannusyhtiön, jonka nimeksi annettiin Lucifer Publishing Company, joka julkaisi Alice Baileyn esoteerisia kirjoituksia. Järjestön omien sanojen mukaan “jotkut kristityt ryhmät ovat perinteisesti samaistaneet luciferin saatanaan”, ja siksi jo kaksi vuotta myöhemmin nimi vaihdettiin. Siitä tuli Lucis Trust.

Alice Bailey oli hurjasti aikaansa edellä, ja hänellä oli selvä, kymmenen kohdan ohjelma, jolla kristilliset juuret saataisiin kitkettyä pois niin länsimaisesta yhteiskunnasta, kuin myös ihmisten mielistä.

 

10 Käskyä kristittyjen nujertamiseksi

Isä Spyridon esittää kirjassaa Alice Baileyn kymmenen kohdan ohjelman askeleet:

1. Ensimmäisenä Alice Baileyn mukaan rukous ja Jumala tuli poistaa kaikista kouluista. Hän ymmärsi hyvin, miten suuri merkitys lapsilla olisi sodassa kristillisyyttä vastaan. Isä Spyridonin mukaan tämän kohdan tarkoitus on siirtää Jumala ja usko “toisarvoisiin” asioihin, joista ei koulussa kannata opettaa. Tämä asenne on selvästi nähtävissä sekä koulussa, että jatkuvasti vellovassa keskustelussa uskonnonopetuksen tärkeydestä.

2. Toiseksi lapsien ja vanhempien välisen kommunikaation heikentäminen, sekä vanhempien auktoriteetin kyseenalaistaminen. Myös tässä koulutus ja yhteiskunta voivat toimia ristiriidan luojina: jatkuva arvojen suhteellistaminen ja “suvaitsevaisuuden” rummuttaminen laittaa lapset ristiriitaiseen asemaan vanhempiin ja heidän arvoihinsa.

3. Kolmanneksi tulee tuhota perinteinen, kristillinen perherakenne. Isä Spyridonin mukaan Alice Bailey uskoi perherakenteen olevan “sortava”, mutta myös kansakuntien perusta; perustan hajottaminen johtaa kansakuntien hajottamiseen.

4. Neljäs kohta on abortin salliminen kaikille. Tästä lienee tarpeetonta kirjoittaa montaakaan sanaa, sillä abortti on monien mielessä jo koskematon ja kyseenalaistamaton perusoikeus ja seuraukset sen mukaiset. Isä Spyridon kertoo, että Britannian kouluissa “katumuspillereitä” tarjotaan ilman vanhempien osallisuutta.

5. Viidenneksi ihminen tulee “vapauttaa” avioliiton ajatuksesta elinikäisenä liittona, toisin sanoen avioliiton romuttaminen. Tästäkin kaikki varmasti tietävät hyvin, missä Suomen yhteiskunnan keskustelu avioliitosta on viime vuosina liikkunut.

6. Siitä pääsemmekin kuudenteen kohtaan, joka on homoseksuaalisuuden esittäminen vaihtoehtoisena elämänmuotona, lopullisena päämääränä sukupuolen häivyttäminen. Ihmisen tulee saada harrastaa seksiä vapaasti kenen kanssa tahansa, kunhan se tapahtuu “yhteisestä suostumuksesta. Tämäkin kohta on ilmeinen jo koulun terveystiedon tunneilta. Sampinoin nouseva trans-oikeuksien aalto on saanut maailmalla paikoin jopa vainon piirteitä sellaisia kohtaan, jotka puolustavat perinteisten sukupuolien olemassaoloa. Kohteiden joukossa on muitakin kuin kristittyjä, esimerkiksi monia feministejä. Ruotsissa jo useita vuosia sitten joissain päiväkodeissa siirryttiin “sukupuolineutraaliin” kasvatukseen. Esimerkkejä on lukemattomia.

7. Seitsemäntenä Alice Bailey uskoi taiteen olevan vahva keino ihmisen ajattelun ja kulttuurin muuttamiseen. Sopimattoman taiteen ja kuvien kautta ihmisen omatunto voitaisiin vähä vähältä korruptoida.

8. Myös eri mediat voisivat muokata ihmisen omaatuntoa, ja auttaa normalisoimaan hedonismia ja “vaihtoehtoisia” elämäntapoja. Kahdeksannen kohdan mukaisesti, isä Spyridon huomauttaa, homoseksuaalit on järjestelmällisesti ainakin 2000-luvun alusta esitetty televisiossa ennenkaikkea hauskoina ja sympaattisina hahmoina. Ihmiset, etenkin nuoret, samaistuvat ja sympatisoivat tv-sarjojen ja elokuvien roolihahmoja.

9. Yhdeksäntenä on pyrkimys kaikkien uskontojen “tasa-arvoiseen” asemaan ja kaikkien uskomusten “yhdenvertaisuus”, ikään kuin yhtä pätevinä, mahdollisina totuuksina tai totuuden osina. Tämä esitetään suvaitsevaisuuden nimissä, etenkin lapsille. Kohdan lopullisena päämääränä on yhden maailmanuskonnon synnyttäminen. Olemme varmasti törmänneet kauniisiin sanoihin uskontojen välisestä “dialogista”, ja ekumeeninen liike on myös suuri vaikuttaja tällä alalla.

10. Viimeisenä kaikki yhdeksän edellistä kohtaa tulisi saada hyväksytyiksi, ei vain lakiin, vaan myös, että kirkot ottaisivat ne vastaan, ja sen kautta muuttaisivat uskoa ja oppiaan. Isä Spyridon huomauttaakin, ettei Alice Baileyn vihollinen koskaan ollut uskonto (edustihan hän itsekin esoteerista, okkuultistista New Age -uskontoa), vaan vihollinen kristinusko.

 

Lucis Trust ja Yhdistyneet Kansakunnat

Sata vuotta myöhemmin Alice ja Foster Baileyn perustama Lucis Trust on yhä voimissaan ja toimissaan. Järjestöllä on konsultatiivinen, eli neuvoa-antava status YK:ssa. Ei liene yllätys, että se on osa Economic and Social Counsil of the United Nations. Ei sekään, että YK:n Department of Public information on tunnustanut Lucis Trustin alaisuudessa toimivan World Goodwill-järjestön valtioista riippumattomaksi järjestöksi (Non-Governmental Organisation, NGO). Toisin sanoen, Lucis Trust vaikuttaa YK:ssa juuri niihin osa-alueisiin, joiden kautta Alice Baileyin anti-kristillinen ideologia tähtää: taloudellisiin, sosiaalisiin ja informatiivisiin osiin.

Lucis Trustin sivut ovat avoimen esoteeriset, ja ne täysin peitteleämättömästi julistavat lennokkaita New Age -oppeja kaikkia yhdistävästä “valosta”, “täyden kuun meditaatioista”. Verkkosivujen mukaan Lucis Trust ja World Goodwill ovat antaneet tukensa YK:lle “meditaation, koulutusmateriaalin ja seminaarien” muodossa.

Jos lukee Lucis Trustin kotisivuja, näkee selvästi, että järjestö uskoo YK:n kulkevan kohti yhtä ihmiskuntaa (maailmanvaltio), sekä sivuilla on myös viittaus yhtee, tulevaan, Maailman Opettajaan. Lucis Trustin mukaan kristityt tuntevat “Maailman Opettajan” nimellä kristus, buddhalaiset nimellä Maitreya, muslimit nimellä Mahdi, ja juutalaiset nimellä Messias. On ilmeistä, ettei tässä puhuta meidän Vapahtajastamme, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on “syntynyt ja syntymätön, lihaan tullut Jumala, kuolemaan tullut todellinen Elämä” (p. Ignatios Antiokialainen), vaan sen sijaan antikristuksesta.

On hälyttävää ja järkyttävää, että tämän kaltainen järjestö, josta harva meistä edes tietää, vaikuttaa Yhdistyneiden Kansakuntien takana. Monet sen hedelmistä ovat jo nähtävissä.

Kuitenkaan ei ole syytä vaipua epätoivoon, vaan rohkaista mielemme. Jos pidämme kiinni Ortodoksisesta uskosta, pysymme Kirkossa ja pyrimme itse kohti Kristusta ja Pyhää Kolminaisuutta, niin “jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?”, kuten pyhä apostoli Paavali sanoo (Room.8:31).

 

Juho Varpukoski

———————————–

Tagged ,