OCA:n Pyhän Synodin julkilausuma samaa sukupuolta olevien seksuaalisesta kanssakäymisestä ja seksuaali-identiteetistä

Amerikan Ortodoksisen Kirkon (OCA) kirkolliskokouksen yhteydessä kyseisen paikalliskirkon piispain synodi antoi alla olevan julkilausuman. Koska teema on ajankohtainen ja tärkeä ja koska julkilausuma on teologisesti ryhdikäs ja pastoraalisesti tasapainoinen, julkaisemme sen suomeksi antoisana lisänä aiheesta käytävään keskusteluun. – H. Alex Saulamo

———————————————————–

Amerikan Ortodoksinen Kirkko (OCA)

Pyhän Synodin julkilausuma samaa sukupuolta olevien seksuaalisesta kanssakäymisestä ja seksuaali-identiteetistä

Neljäs täysistunto; 20. Koko-Amerikan kirkolliskokous; Baltimore, MD; 21.7.2022

 

Ortodoksinen Kirkko opettaa, että miehen ja naisen välinen avioliitto heijastaa Kristuksen ja Hänen Kirkkonsa yhteyttä (Efesolaiskirje, 5 luku). Tämän vuoksi avioliitto on esikuvansa mukaisesti yksiavioinen (monogaminen) ja heteroseksuaalinen. Tämän avioliiton sisällä aviomiehen ja vaimon seksuaalinen kanssakäyminen on heidän Jumalan siunaaman rakkautensa ilmaisua. Sellainen on Jumalan suunnitelma miehelle ja naiselle, jotka on luotu Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen, alusta alkaen ja sellaisena Hänen suunnitelmansa myös kaikkina aikoina pysyy. Kaikki muut seksuaalisen ilmauksen muodot ovat luonnoltaan vääristyneitä, eivätkä voi saada Kirkon siunausta millään tavalla, suoraan tai epäsuorasti.

Tämän muistaen, piispojen pyhä synodi ilmaisee pastoraalisen huolensa ja isällisen
rakkautensa jokaista kohtaan, joka tahtoo tulla Kristuksen luo ja joka taistelee himojaan, kiusauksiaan ja piintyneitä syntejään vastaan, olivat ne mitä tahansa. Kirkko on sairaala, sairaita varten; meidän Herramme on tullut parantaakseen ne, jotka ovat sairaita. Jäljitellen Pelastajaamme, joka ojensi kätensä Ristille, me toivotamme avoimin käsin tervetulleiksi kaikki, jotka tahtovat elää katumuksen elämää Kristuksessa.

Viimeisten vuosien saatossa korkeasti pyhitetty metropoliitta Tiihon ja Amerikan
Ortodoksisen Kirkon piispojen pyhä synodi ovat antaneet lukuisia julkilausumia, jotka
vahvistavat Ortodoksisen kristillisen opetuksen avioliitosta ja seksuaalisuudesta.
Kahdeksannessatoista Koko Amerikan kirkolliskokouksessa Atlantassa, Georgiassa,
Kesäkuun 20. päivänä 2015, Metropoliitta Tiihon lausui aloituspuheessaan seuraavat sanat:

“… Ortodoksisen Kirkon tulee jatkaa sen julistamista, mitä se on aina opettanut: että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto, ja Amerikan Ortodoksinen Kirkko ei voi millään tavalla poiketa tästä opetuksesta…”

Pyhän Synodin antamien, tämän opetuksen vahvistuksien, joukossa on ”Synodaalinen
vahvistus avioliitosta, perheestä, seksuaalisuudesta ja elämän pyhyydestä”, annettu 10. Koko Amerikan kirkolliskokouksessa, Miamissa, Floridassa 26. – 31. kesäkuuta, vuonna 1992; sekä “Synodaalinen uudelleenvahvistus SCOBA:n julkilausumaan ”Kansakuntamme Moraalinen Kriisi”, annettu 17. huhtikuuta, vuonna 2004; sekä synodaalinen ”Julkilausuma koskien Yhdysvaltain Ylimmän Oikeuden päätöstä kesäkuun 26. päivänä”, annettu 28. kesäkuuta, vuonna 2015. (1)

Siispä, Jumalan, meidän Luojamme, ajattoman suunnitelman, Kristuksen muuttumattoman opetuksen, jonka hän on julistanut pyhien apostoliensa ja heidän
seuraajiensa kautta, sekä Amerikan Ortodoksisen Kirkon pyhän synodin yhtäpitävän
todistuksen mukaisesti, pyhä synodi vahvistaa sen, minkä Pyhät Kirjoitukset selkeästi
opettavat ja ilmiselvästi julistavat, ja minkä pyhät isät erehtymättömästi tunnustavat: että Jumala teki ihmisen kahdeksi sukupuoleksi, mieheksi ja naiseksi, sekä omaksi kuvakseen, ja että siveellinen ja puhdas seksuaalinen kanssakäyminen rajautuu yhden miehen ja yhden naisen avioliittoon.

Näin ollen, me vahvistamme, että seksuaaliset kanssakäymiset ovat siunattuja vain
avioliiton yhteydessä, yhden miehen ja yhden naisen välillä. Rakkaudesta ja vilpittömästä huolesta sieluja kohtaan me kutsumme kaikkia samaa sukupuolta kohtaan tunnetun vetovoiman himosta kärsiviä kestävään siveyden ja katumuksen elämään, siihen samaan siveyden ja katumuksen elämään, johon koko ihmiskunta on kutsuttu Kristuksessa.

Me kutsumme kaikkia Amerikan Ortodoksisen Kirkon papiston jäseniä, teologeja,
opettajia ja maallikoita, etteivät he koskaan opeta tai saarnaa Kirkon selvää moraalista
näkemystä vastaan; etteivät he julkaise kirjoja, lehtiä tai artikkeleita, jotka tekevät samoin; tai etteivät he tuota tai julkaise sen kaltaista materiaalia internetissä. Me hylkäämme jokaisen yrityksen luoda sellainen teologinen viitekehys, joka normalisoisi samaa sukupuolta olevien eroottiset suhteet, tai jotka vääristävät Jumalan ihmiskunnalle antaman seksuaalisen identiteetin. Pyhä apostoli Paavali kirjoittaa, että sellaiset opetukset “menevät jumalattomuudessa yhä pitemmälle”, ja että sellainen ”oppi leviää kuin syöpä” (2.Tim.2:16-17), johtaen harhaan niin uskovia kuin totuutta etsiviä ihmisiä.

Jokainen pappi, teologi, opettaja tai maallikko, joka on piittaamaton näitä asioita koskevaa pyhän synodin johdonmukaista ja horjumatonta opetusta kohtaan, ja siten vastustaa ohjettamme, samalla halventaa Amerikan Ortodoksisen Kirkon piispojen pyhän synodin arvovaltaa. Sellaista henkilöä me kutsumme luopumaan sellaisesta hajottavasta toiminnastaan, joka uhkaa Amerikan Ortodoksisen Kirkon rauhaa ja levollisuutta, aiheuttaa skandaaleja ja epävarmuutta ja viettelee lankeemukseen niitä, jotka kilvoittelevat himojaan vastaan. Ja edelleen, ne, jotka opettavat näitä harhoja, tulevat osallisiksi niiden synneistä, jotka he ovat johdattaneet lankeemukseen tai joita he eivät ole onnistuneet oikaisemaan, ja näin ollen heidän tulee etsiä anteeksiantoa näistä synneistä pyhässä katumuksen sakramentissa. Ne, jotka torjuvat ojentamisen, tekevät itsensä kirkollisen kurinpidon alaisiksi.

Siispä me, Amerikan Ortodoksisen Kirkon piispojen pyhä synodi, päätämme jälleen
kerran vahvistaa, että jokaisen Amerikan Ortodoksisen Kirkon papiston jäsenen, teologin, opettajan ja maallikon ei tule opettaa mitään muuta, kuin Ortodoksisen uskon totuuden täyteyttä, joka on pelastavan totuuden täyteys.

Muistutamme uskoviamme ja papistoamme, että jokainen hyvän tahdon ihminen on
tervetullut vierailemaan seurakunnissamme. Mutta Kirkon jäseneksi ottaminen ja jatkuva yhteys Kristukseen pyhässä maljassa on varattu niille, jotka pyrkivät elämään katumuksen ja nöyryyden elämää näiden Jumalan antamien totuuksien valossa, yrittäen sovittaa itsensä Jumalan käskyihin ainoana tienä pelastukseen Kristuksessa. Kaikki me olemme syntisiä, ja juuri tästä syystä Herramme Jeesus Kristus kutsuu meitä ”katumaan ja uskomaan Evankeliumi, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle” (Mark.1:15).

————————–

Kääntänyt 27.7.2022, Juho Varpukoski
Lähde: OCA Synod issues statement on same-sex relationships and sexual identity, Baltimore, Maryland, July 21, 2022. https://orthochristian.com/147350.html

Asiakirja OCA:n sivuilla: https://www.oca.org/holy-synod/statements/the-20th-all-american-council/holy-synod-issues-statement-on-same-sex-relationships-and-sexual-identity

———————–

(1) Among the Holy Synod’s affirmations of the same teaching are the “Synodal
Affirmations on Marriage, Family, Sexuality, and the Sanctity of Life,” from the 10th
All-American Council, Miami, Florida, taking place from July 26-31, 1992; the “Synodal Reaffirmation of the SCOBA statement titled ‘On the Moral Crisis in our Nation,’” issued May 17, 2004; and the synodal “Statement concerning the June 26 US Supreme Court decision,” issued June 28, 2015.

————————————————————-

OCA eli Amerikan Ortodoksinen kirkko tai Ortodoksinen kirkko Amerikassa on entinen Moskovan patriarkaatin Amerikan metropoliittakunta, jolle Moskovan patriarkaatti myönsi itsenäisyyden (autokefalian) vuonna 1970. Suomessa tuolla kaukaisella paikalliskirkolla on ollut suhteellisen voimakas vaikutus muun muassa New Yorkissa Vladimirin teologisessa seminaarissa opiskelleiden suomalaisten ortodoksien kautta. Lisäksi moniin suomalaisiin, esimerkiksi arkkipiispa Paavaliin, teki suuren vaikutuksen jotkut OCA:n teologit, kuten Alexander Schmemann. Siten monet teologiset ja liturgiset vaikutteet ovat tulleet tuolta suunnalta. – H. Alex Saulamo

——————————–

Tagged , ,