Isä Jarmo Hakkarainen kirjoittaa John Romanideksesta ja Kreetan kokouksesta

Pyhän Kosmaan sivustolla on julkaistu isä Jarmo Hakkaraisen kirjoitus professori John Romanideksesta. Hän oli Georges Florovskyn oppilas. Sekä Romanides että Florovsky kuuluvat yhdessä Justin Popovitsin ja Dumitru Staniloaen kanssa niihin, jotka isä Jarmo näkee ortodoksisen teologian elvyttäjinä 1900-luvulla.

Isä Jarmon kirjoituksen yksi mielenkiintoisimpia piirteitä on, että hän käsittelee myös kesällä 2016 Kreetalla pidettyä ortodoksisten paikalliskirkkojen konferenssia, jota toiset pitävät suurena ja pyhänä synodina ja toiset eivät. Siltana professori John Romanideksesta Kreetaan toimii metropoliitta Hierotheos Vlachos, joka oli edellisen oppilas ja joka osallistui Kreetan konferenssiin Kreikan kirkon edustajana ja on ollut sekä kokousta ennen että sen jälkeen sen asiakirjojen ja toimintatapojen maltillisten kriitikkojen keskeisimpiä nimiä.

Florovskista ja Romanideksesta isä Jarmo kirjoittaa muun muassa:

”Professori Georges Florovski muistutti, että ortodoksikristittyjen ei tule pelkästään tuntea Pyhien Isien opetuksia, vaan heidän tulee omaksua myös Pyhien Isien mieli.” Tässä opettajansa hengessä ”Isä John johdatti Kreikan vuosinaan yli kaksi tuhatta ortodoksisen papiston jäsentä ja maallikkoa Pyhien Isien ortodoksisuuteen. Hänen teologinen opetuksensa vaikutus näkyy muun muassa Korkeasti Pyhitetyn Nafpaktoksen metropoliitta Hieroteoksen (s. 1945) ja isä Georgios Metallinoksen (s.1940) teologiassa.”

Romanideksen teologisen otteen isä Jarmo tiivistää seuraavasti:

”Isä Georgios Metallinoksen mukaan John Romanides yhdisti akateemisen teologian ja Pyhien Isien Filokalia- tradition. Hän osoitti ortodoksisen teologian ja hengellisyyden keskinäisen riippuvuussuhteen ja dogmaattisen teologian terapeuttisen luonteen. Tämä merkitsi selkeästi palaamista länsimaisvaikutteisesta akateemisessa teologiasta Pyhien Isien terapeuttiseen teologiaan.”

Sitä vastoin ”pahin harhaoppi ilmenee siinä, että akateemiset teologian harjoittajat istuvat tutkijapöytänsä ääressä ja kuvittelevat heijastavansa ajattelussaan suuria ajatuksia ja dogmaattisia kysymyksiä. Sellainen on isä Johnin mielestä suurinta tyhmyyttä!”

Isä John Romanides toimi ortodoksien edustajana ekumeenisissa dialogeissa joutumatta kuitenkaan ekumenistisen ideologian vangiksi. Tältä pohjalta isä Jarmokin tarkastelee ekumenismia ilmiönä:

”Ekumenismi kuvastaa poliittisena ja uskonnollisena ilmiönä aikamme yleistä ongelmaa. Nykyaikaa kutsutaan ”uudeksi ajaksi”, jolle on luonteenomaista maailman rakenteellinen muuttuminen, mutta myös globalisaation prosessi, jossa uskontojen keskinäinen hyväksyminen näyttelee pääroolia.”

Kirjoituksessa tarkastellaan Vatikaanin toisen konsiilin vaikutusta ortodoksiteologien ajatteluun ja tämän ilmiön yhtä keskeistä ”hedelmää”, Balamandin sopimusta:

”Professori John Romanides nimitti Balamandissa Libanonissa vuonna 1993 pidettyä ortodoksien ja katolilaisten välistä oppikeskustelua Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jatkoksi.

”Oppikeskusteluun eivät osallistuneet autokefaalisista kirkoista muun muassa Kreikan ortodoksinen kirkko, Jerusalemin patriarkaatti, Serbin ortodoksinen kirkko, Bulgarian ortodoksinen kirkko ja Georgian kirkko.”

”Balamandin dokumentissa ortodoksiteologit hylkäsivät ensi kertaa apostolisen ja katolisen kirkon uskon, jonka mukaan Ortodoksinen kirkko on yksi pyhä, katolinen ja apostolinen. Sen sijaan he hyväksyivät harhaoppisen näkemyksen, että ortodoksinen kirkko muodostaa kirkon yhdessä roomalaiskatolisen kirkon kanssa.”

Tästä isä Jarmo etenee käsittelemään ajankohtaista Kreetan synodin teemaa:

”Rooman kirkon Vatikaanin toisen konsiilin (1962-1965) jälkeen myös modernit ortodoksiset teologit ovat julistaneet eri puolilla maailmaa uutta ekumeenista ekklesiologiaa.

”Tätä Rooman kirkon viitoittamaa suuntausta edustavat muun muassa Suurta ja Pyhää Synodia valmistaneen (kokoontuu Kreetalla kesäkuussa 2016) komission puheenjohtaja Pergamonin metropoliitta John Zizioulas ja toinen saman komitean jäsen Volokolamskin metropoliitta Hilarion Alfejev.”

Koko tekstin voit lukea tästä linkistä: http://www.kosmas.fi/luentoja-ja-artikkeleita/kirkon-opetuksesta/kirkon-teologiasta/professori-john-romanides-ja-pyhien-isien-kokemuksellinen-teologia/

 

H. Alex Saulamo

Tagged , , ,