Pyhittäjä Gabriel, Kristuksen tähden houkka (1929–1995)

Pyhän Kosmaan sivuilla on julkaistu kuvaus oman aikamme merkittävästä Georgialaisesta pyhästä, pyhittäjä Gabrielista (1929–1995). Häntä voidaan luonnehtia sekä pyhittäjäksi, tunnustajaksi että Kristuksen tähden houkaksi. Aija Sailamäen kääntämässä ja toimittamassa tekstissä kuvataan pyhän Gabrielin elämän vaiheita. Niissä korostuvat muun muassa erityinen rakkaus Kristukseen jo lapsena, ja Jumalan erikoinen johdatus, minkä kautta hän tuli tuntemaan Evankeliumin, sekä edelleen ortodoksisen uskon ja vapauden vaaliminen, mikä tarkoitti astumista lähes yksinään kommunistisen hallinnon ateistista totalitarismia vastaan ja mistä siten oli jatkuvasti oltava valmis maksamaan koko hinta. Kuvaus pyhästä Gabrielista tekee samalla tunnetuksi Suomessa lähes tuntematonta Georgian Ortodoksista kirkkoa, mutta ennen kaikkea se on hieno ja kaunis todistus siitä, mitä tarkoittaa ja mitä saa aikaan se, kun ihminen antaa itsensä kokonaan Kristukselle.

Kirjoitus löytyy sivulta ”Luentoja ja Artikkeleita” otsikon ”Pyhistä” alta. Tekstiin pääsee suoraan seuraavasta linkistä:

http://www.kosmas.fi/luentoja-ja-artikkeleita/pyhista/pyhittaja-gabriel-tunnustaja-ja-kristuksen-tahden-houkka-1929-1995/

H. A. S.

Tagged , ,