Arkielämän pyhät esiteltiin Helsingissä

Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön (julkaisija) ja Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön (kustantaja) yhdessä suomenkielellä julkaisema kirja ”Arkielämän pyhät ynnä muita kertomuksia” esiteltiin Helsingissä Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa 11.2.2017.

Tapahtuma oli eräässä mielessä suomalaisen käännöksen julkistamistilaisuus, vaikkakin kirjan ilmestyttyä jo syyskuussa ja julkistamisen venyttyä se käytännössä muodostui pikemminkin esittelytilaisuudeksi. Tilaisuuteen piti saapua myös itse kirjoittajan, piispa Tiihonin, mutta hänen tulonsa peruuntui viime hetkillä. Kirjan esittely aloitti Venäjän patriarkaatin edustuston järjestämän kaksipäiväisen luentosarjatilaisuuden ”Suomen ja Luoteis-Venäjän ortodoksisia piispoja ja kilvoittelijoita”.

Piispa Tiihonin johtamasta Sretenien luostarista Moskovasta paikalla oli kuitenkin pappismunkki Siluan, luostarin kirjapainon johtaja. Hän kertoi joitakin mielenkiintoisia tapauksia kirjan historiasta, kuten että se kirjoitettiin Japanissa, sekä suomenkielisen laitoksen ilmestymisestä. Kysymys suomennoksen tekemisestä oli tullut piispa Tiihonille ja veljestölle yllätyksenä eivätkä he tienneet mitään Suomesta tai sen ortodoksisuudesta eivätkä siksi myöskään sitä, miten pyyntöön pitäisi suhtautua ja riittäisivätkö kääntäjän taidot. Lopulta asiat selkenivät ja etenivät sujuvasti ja nunna Jelenan (Talasjoki) tekemä korkeatasoinen käännös ilmestyi varsin nopeasti.

Julkaisijan edustaja Hannu Pöyhönen kiitti Sretenien luostarin veljestöä monipuolisesta tuesta kirjan julkistamisessa. Hän myös kertoi, että yhteistyö saa jatkoa, kun Sretenien luostari puolestaan julkaisee venäjäksi Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön kirjan Erämaan kukkia.

Monille kielille käännetty ja erityisesti Venäjällä poikkeuksellisen laajan huomion saanut Arkielämän pyhät on Suomessakin saanut hyvän vastaanoton ja sitä on myyty ortodoksikirjaksi huomattavan paljon. Joidenkin mukaan kirjan erityinen arvo on taitavan ja elävän sekä samalla rehellisen kerronnan luoma aito tunnelma, jossa ortodoksinen usko näyttäytyy samalla sekä pyhänä että vesittämättömänä ja kuitenkin jokapäiväisen elämän todellisuutena. Positiivisella tavalla tosielämästä kertoen se haastaa aikamme ateismin, nihilismin ja suhteellistamisen, mikä on tiivistetty kirjan motoksi valitulla Blaise Pascalin mietteellä:

Jumala ilmestyy niille, jotka etsivät Häntä kaikesta sydämestään, ja kätkeytyy niiltä, jotka kaikesta sydämestään pakenevat Hänen luotaan.

Jumala säätelee inhimillistä tietoa Itsestään.

Hän antaa merkkejä, jotka Häntä etsivät näkevät, mutta joita Häntä kohtaan välinpitämättömät eivät huomaa. Niille, jotka tahtovat nähdä, Hän antaa tarpeeksi valoa. Niille, jotka eivät tahdo nähdä, Hän antaa tarpeeki pimeyttä.

———————
H. A. Saulamo

Tagged , , ,