Pyhittäjä Sofroni Essexiläinen (11.7.)

Tropari, 3. säv
Tullen teologian valoksi, / sinä profeetallisesti saatoit elämäsi päätökseen täynnä armoa ja totuutta. / Sinä näit Jumalan persoonallisen Sanan / ja osoitit meille pelastuksen tien. / Rukoile, isä Sofroni, Jumalaa, / että Hän antaisi // meille suuren armonsa.

 

Pyhät naiset ja teologia

Ei ole olemassa kirjoituksia pyhiltä naisilta. Tähän ei ole syynä se, että pyhiä naisia olisi vähemmän kuin miehiä. On olemassa enemmän pyhiä naisia, mutta pyhillä naisilla on kätketyt elämät, he osaavat varjella salaista hengellistä elämää. Jumalanäiti sai suuren Armon Jumalalta. Meillä ei ole olemassa ilmestyksiä (jumalallisia ilmoituksia), jotka tulevat Jumalanäidiltä, mutta tiedämme, että hänellä on suuri Armo, jonka Kirkko tuntee ja jonka tuntevat ne, jotka rukoilevat häntä.

Edelleen, naisten ei tarvinnut ohjata hengellistä laumaa, eikä siten siinä yhteydessä paljastaa kokemuksiaan. Igumeniat (Gerontissat) ovat olleet ne, jotka ovat joitain kirjoituksia meille jälkeensä jättäneet. Mutta pyhät miehetkin olisivat vaienneet, eikä meillä olisi heidänkään kirjoituksiaan, jos ei olisi ollut tarve siihen, että he vastuunkantajina, Kirkon paimenina, ohjasivat hengellistä laumaansa.

Metropoliitta Hierotheos Vlahoksen kirjassa ”Tunsin ihmisen Kristuksessa – Vanhus Sofroni, hesykasti ja teologi” (kreikaksi). Kirjassa on paljon suoria lainauksia isä Sofronilta hänen ja kirjoittajan välisistä keskusteluista, jotka kirjoittaja laittoi heti muistiin keskustelujen jälkeen.

* * *

Kahdenlaista teologiaa

On olemassa kahdenlaista teologiaa: toinen – menneiltä vuosisadoilta yleisesti tunnettu – henkilöityy sivistyneen professorin oppituoliin, toinen puolestaan merkitsee tulemista ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa ja Hänen tuntemistaan sydämemme sopukoissa. Ensimmäinen on mahdollista monille älyllisesti lahjakkaille ihmisille, jotka ovat nähneet hyväksi valita filosofisen lähestymistavan. Todellinen usko Kristuksen jumaluuteen, mikä ilmenee elämisenä Hänen käskyjensä hengessä, ei ole heidän mielestään välttämätön. Toinen on tunnustuksellista teologiaa, joka syntyy Jumalan pelosta palavan katumuksen tulessa ja johtaa todellisen olemisen löytämiseen luomattoman valon ilmestyessä. Yhdistyessään elävään uskoon akateeminen teologia tuottaa hyviä tuloksia. Se kuitenkin degeneroituu helposti, muuttuu abstraktiksi teoriaksi ja lakkaa olemasta sitä, mikä on nähtävissä apostolien, profeettojen ja isiemme elämässä, eli Jumalan välitöntä vaikutusta meissä: ”Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä – – . Profeetoissa on kirjoitettuna: ’Ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi’. Jokainen, joka (sydämessään) on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni.” (Joh. 6:44-45)

Arkkimandriitta Sofroni Saharov, Rukouksesta.

* * *

Lyhyitä

Elämässä ei ole mitään arkipäiväistä, pientä eikä merkityksetöntä.

*

Hengellinen edistyksemme riippuu ennen kaikkea asenteestamme.

*

Meidän täytyy samanaikaisesti säilyttää voimakas into Jumalaa kohtaan ja tietoisuus omasta riittämättömyydestämme ja köyhyydestämme. Jos olemme tyytyväisiä itseemme, rukous lakkaa olemasta sitä, mitä sen pitäisi olla: tulivuorenpurkaus.

*

Älkää antako lannistaa itseänne helposti. Sitä vastoin toistakaa rukousta, kunnes se on päässyt syvimpään tietoisuuteenne.

*

”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda meitä.” Kun lausumme tämän rukouksen, luomme Kristukseen henkilökohtaisen suhteen, joka pakenee järkeä. Kristuksen elämä lävistää vähä vähältä sisimpämme.

*

Rukoilkaa ilalla, aamulla ja muina päivittäisen elämänne hetkinä. Rukoilkaa toisten puolesta. Vain yhteys Pyhässä Hengessä auttaa teitä rakentamaan pelastustanne. Rukoilkaa läheistenne puolesta ja pyytäkää Jumalaa siunaamaan teidät heidän esirukoustensa tähden.

*

Katsokaa suurenmoista näkymää, jonka Jumala on meille osoittanut, kun Hän on luonut kosmoksen ja vielä ihmisen kuvakseen ja kaltaisekseen. Se mitä etsimme, ei rajoitu pieneen arkielämäämme. Me haluamme olla Jumalan kanssa ja saada omaksemme elämän koko laajuuden, kosmisen ja jumalallisen.

*

Rakkaat veljeni ja sisareni, avatkaa sydämenne, niin että Pyhä Henki voi piirtää siihen Kristuksen kuvan. Silloin voitte vähä vähältä saada sisimpäänne ilon ja murheen, kuoleman ja ylösnousemuksen.

Arkkimandriitta Sofroni Saharov, Hengestä ja Elämästä.

* * *

Troparit ja kontakki

Tropari, 3. säv
Tullen teologian valoksi, / sinä profeetallisesti saatoit elämäsi päätökseen täynnä armoa ja totuutta. / Sinä näit Jumalan persoonallisen Sanan / ja osoitit meille pelastuksen tien. / Rukoile, isä Sofroni, Jumalaa, / että Hän antaisi // meille suuren armonsa.

Tropari, 4. säv.
Sinä isä osoittauduit pyhän Siluan Athosvuorelaisen hartaimmaksi oppilaaksi / ja hänen sanojensa jumalalliseksi selittäjäksi, / oi Kristuksen mielen omaksunut isä Sofroni. / Sinä sanojesi viisaudella loistit maailmassa / ja Jumalassa eläen ohjasit harhautuneet Valoon, joka on Jumala, // jonka näkemiseen sinä rukouksillasi ohjaat meitäkin.

Kontakki, 3. säv.
Hengessä palaen ja kaipauksella etsien / sinä tulit Jumalasta osalliseksi / ja muutuit Jumalan sytyttämäksi tuleksi. / Sinä näit Kristuksen Valon / niin kuin ihmiselle on mahdollista / ja täytyit monilla armolahjoilla, // joiden kautta sinä valaiset koko Kirkon, oi kaikkiautuas Sofroni.

—————————————

Troparit ja kontakki on käännetty virallisten tekstien kreikankielisestä versiosta. Käännös on viimeistä tarkistusta vaille ja epävirallinen.

Kuvat: Pyhän Andreaan Skiitan veljestö, Athosvuori.

——————————————————————–

Tagged , , ,