Päivä: 7.3.2024

Kirkosta ja ihmisistä Kirkon ulkopuolella

Jumala täyttää kyllä läsnäolollaan varauksetta kaikki, mutta itse kukin voi päästä Hänestä osalliseksi sen mukaan millainen hän on. – Maksimos Tunnustaja, Filokalia II Jumala on kaikkialla. Kaikki luotu pysyy olemassa Jumalan armosta. Jumalan vaikutusta on jo se, että olemme ja pysymme olemassa. Jumala luomattomana Armona tai luomattomana Energiana on kaikkialla, pitää kaiken olemassa ja elävöittää […]

Read more